Publikace

V rámci projektu bylo v letech 2012 a 2013 zrealizováno 15 rozhovorů s pamětníky, kteří před válkou žili v Sudetech. Sedm rozhovorů proběhlo s lidmi, kteří byli i se svými rodinami po druhé světové válce odsunuti do Německa a osm rozhovorů jsme udělali s lidmi, kteří po druhé světové válce zůstali v Československu. Druhou skupinu pamětníků, které jsme oslovili, tvořili lidé, kteří se do Sudet přistěhovali po druhé světové válce. Uskutečnili jsme tak pět rozhovorů s lidmi, kteří se do pohraničí přistěhovali z vnitrozemí Československa, ale i s reemigranty, jejichž rodiny vyslyšely v letech 1945–1946 výzvu tehdejší československé vlády, vrátily se do vlasti z území dnešní Ukrajiny či Polska, aby našly svůj nový domov v pohraničí.

Rozhovory byly vedeny tak, aby nám respondenti prostřednictvím vzpomínek na rodiče, školu, práci či trávení volného času přiblížili každodenní život a atmosféru předválečných i poválečných Sudet. Součástí rozhovorů byly samozřejmě také vzpomínky na druhou světovou válku či odsun do Německa. Díky tomu můžeme vidět, jak se s velkými dějinnými událostmi vyrovnávali běžní Češi či Němci. Rozhovory následně dostal k dispozici česko-německý sociologický tým, který je analyzoval a vytvořil text, který nabídne čtenáři sociologický pohled na autobiografické výpovědi jednotlivých respondentů.

V publikaci je možné si přečíst pět rozhovorů, které reprezentují všechny výše uvedené skupiny pamětníků, které jsme oslovili. Součástí publikace je sociologické interpretace získaných rozhovorů. Česká i německá část sociologického týmu zvolila odlišný přístup k analýze rozhovorů. Kapitola „Paměť a terapie“ shrnuje český, zatímco kapitola „Vzpomínky na život v Sudetech“ německý interpretační přístup ke zpracovaným životním osudům pamětníků. Poslední kapitola publikace stručně připomíná dobové souvislosti a okolnosti sebraných vyprávění.

PublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikacePublikace

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft