Inspirace / spolupráce

Zde nabízíme částečný přehled zajímavých odkazů na subjekty, jejichž činnost se rámcově či přímo dotýka problematiky příhraničních oblastí České republiky. Odkazujeme na aktivity, které se snaží zachycovat jejich historii či tradice, popisovat či je přibližovat zájemcům o téma.

Spolupráce, krajanské spolky 

Kruh přátel česko-německého porozumění/ Freundeskreis deutsch - tschechischer Verständung - http://www.verstaendigung.eu/index.php/cs/informator-1-11

Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí / Union für gute Nachbarschaft  tschechisch- und deutschsprachiger Länder - http://www.czde-union.cz/html/unie.html

Středisko česko-německého porozumění Trutnov / Begegnungszentrum Trautenau -  http://www.bgz-trutnov.wz.cz/

Festival Sudety - http://sudety.tapointa.cz/

Ackermann-Gemeinde - http://neu.ackermann-gemeinde.de/5.html?&L=2

Spolek rodáků Chomutov / Heimatkreis Komotau - http://www.komotau.de/

Pohořský vlastenecký spolek / Bucherser Heimat Verain - http://www.bucherser-heimat-verein.at/

Historie, literatura, tradice

Collegium Bohemicum, o.p.s. - http://www.collegiumbohemicum.cz/

Antikomplex - http://www.antikomplex.cz/

KOHOUTÍ KŘÍŽ Šumavské ozvěny / 'S HOHNAKREIZ Des Waldes Widerhall -  http://www.kohoutikriz.org/index.php

Společnost pro dějiny Němců v Čechách - http://sdnc.albis-int.cz/ospolecnosti.html

Spolek pro zachování historie a tradic Bartoloměj ze Ktiše - http://www.spolekbartolomej.ktis.cz/

Občanské sdružení Památník Hartmanice - http://www.hartmanice.cz/cz/

Novohradská občanská společnost o.s. - http://www.novnos.cz/

Fotografie, mapy

Šumava na starých fotografiích a pohlednicích - http://www.stara-sumava.cz/uvod/p_indexhl.htm

Mapy a fotografie Strakonicka, Šumavy, Pošumaví - http://www.na-kole.wz.cz/uvod.html

Nadlabem (zaniklé obce Ústecka; na kole po  Krušných horách) - http://usti.blog.cz/ 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft