Informace

Sudetské regiony prošly z perspektivy České republiky, ale i z perspektivy celé Evropy, velmi specifickou historií. Tato specifičnost je dána nejenom odsunem Němců a následným dosídlováním českými obyvateli ze všech částí Československa i dalších států Evropy, ale i předválečným a poválečným vývojem, přikterém byl tento prostor formován vzájemným působením různých kulturních, demografických i národnostních vlivů.

Při našich cestách Klatovskem, Tachovskem, Domažlickem nebo severním Plzeňskem jsme navštívili i místa, na kterých již pouze díky zbytkům základů domů, pozůstatkům ovocných sadů, alejí, zbytkům hřbitovů šlo identifikovat, že zde stála osada či obec, ve které po staletí žili lidé, kteří zde pracovali na svých polích, těžili nerosty v lomech, dolech, nebo vyráběli sklo. Po druhé světové válce museli své domovy opustit a jejich rodné obce ustoupili přehradám či hraničnímu pásmu, nebo si místa, ze kterých lidé odešli, vzala zpět do své správy příroda.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft