O nás

Centrum pro komunitní práci

Centrum pro komunitní práci (CpKP) je nezisková organizace založená v roce 1996. V součas- né době působí na území České republiky pět místních zastoupení organizace. Centrum pro komunitní práci poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech:

  • Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů
  • Místní udržitelný rozvoj
  • Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR
  • Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací

CpKP tyto principy dlouhodobě šíří na národní úrovni a také na úrovni regionální.

Centrum pro komunitní práci západní Čechy dlouhodobě působí v oblasti rozvoje venkovských oblastí Plzeňského kraje. Úzce spolupracuje se státními i nestátními organizacemi neziskového charakteru, a to i v regionech ležících na území bývalých Sudet. Jedná se především o oblast Tachovska (Stříbrsko, Plánsko, Bezdružicko), Domažlicka či šumavského předhůří – Nýrsko a okolí. Tento prostor má specifický kulturní, sociální a ekonomický charakter, zcela odlišný od vnitrozemských částí kraje. Centrum pro komunitní práci v těchto lokalitách realizuje aktivity, jejichž cílem je udržitelný rozvoj těchto regionů. Projekt Příběhy Sudet se snaží svými aktivitami zachytit poslední „obrazy“ minulosti, které mohou napomoci k budování či doplnění identity obyvatel těchto specifických území.

Další informace o Centru pro komunitní práci, včetně popisu aktivit minulých i současných, naleznete na www.cpkp.cz.

 

Centrum dalšího vzdělávání v okrese Cham

Centrum dalšího vzdělávání v okrese Cham patří k největším ‘lidovým univerzitám’ v Bavorsku. Se svými 40 zaměstnanci, 200 učiteli a 30 pobočkami tvoří největší vzdělávací zařízení v okrese Cham, Horní Falcko: kursy v oblasti zaměstnání /kariéra, zdraví, společnost/život, kultura, sociálně-integrační učební programy/projekty; jazykové kursy, kursy pro dodatečné dokončení školního vzdělání, učební programy, které vedou k vyučení v oboru uznanému Řemeslnic- kou komorou, a kursy informačních a komunikačních technologií poskytují širokou nabídku získání klíčových kompetencí pro nejrůznější skupiny osob. Na základě dlouholetých aktivit v oblasti programů EU disponuje VHS sítí partnerských institucí po celé Evropě. V roce 2009 zřídila VHS informační centrum Europe Direct, v jehož rámci také úzce spolupracuje se školami a regionálními sdruženími a orgány veřejné správy. Skrze Bavorský svaz lidových univerzit je členem European Foundation for Quality Management, je certifikována společností DQS s.r.o. (Německá společnost pro certifikaci systémů managementu).

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft