Žebrácký Žďár (Petlarnbrand)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada se nacházela asi 3 kilometry severozápadně od Hošťky. K osídlení lokality, kde později stála osada, došlo již v roce 1734, kdy zde byla vybudována panská myslivna. K rozvoji lokality došlo ve druhé polovině 18. století, když zde v roce 1779 dostalo 13 hospodářů od vrchnosti stavební povolení. V roce 1800 bylo v osadě postaveno dalších pět usedlostí a přibyly i samoty Waldhäuser a Neukolling. Osada měla i vlastní školu, která zde byla postavena roku 1886.

V roce 1921 bylo v osadě 27 domů, kde žilo 167 obyvatel (z toho pět české národnosti). Po druhé světové válce byla osada vysídlena jako součást hraničního pásma.

Dnes obec připomíná pouze památník obětem 1. světové války, který byl v osadě postaven v roce 1924 a obnoven místními rodáky v devadesátých letech minulého století.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.70591   Délka E(X)° 12.55740 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft