Zlatý Potok (Goldbach)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Zlatý Potok západně od obce Lesná se nachází na velmi řídce osídleném území. Katastrálně osada patřila pod Pavlův Studenec. Na území osady vznikla nejprve v první polovině 18. století sklárna, která však byla několikrát napadena a zničena. Tyto ozbrojené nájezdy byly součástí dlouholetého sporu o toto území mezi majiteli tachovského a waldheimského panství. Nicméně i přes tato protivenství byla na území osady sklárna obnovena a fungovala zde až do roku 1894. Největšího rozmachu celá destinace dosáhla v první polovině 18. století, kdy u sklárny stálo 19 domů, v nichž žilo 261 obyvatel.

V roce 1921, tedy již po ukončení sklářské výroby bylo v osadě 6 domů, v nichž žilo 92 obyvatel. Po druhé světové válce se osada stala součástí hraničního pásma a byla tedy definitivně vylidněna a zničena.

Dnes stojí na místě bývalé osady lyžařská chata a území kolem Zlatého Potoka je vyhledávanou destinací běžkařů.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.74747   Délka E(X)° 12.43714 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft