Záhoří (Sahorsch)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Záhoří leželo na planině v blízkosti soutoku řeky Mže a Kosího potoka jihozápadně od Černošína. Nejstarší zmínky o vsi jsou z roku 1544. Roku 1656 se obec skládala ze tří selkých dvorů a pusté chalupy. Tento stav byl i o 100 let později s tím, že ke vsi patřil i panský mlýn položený na Mži. V roce 1838 měla obec již 15 domů, v nichž žilo 96 osadníků.

V roce 1921 bylo v obci 97 obyvatel, kteří žili v 16 domech. V roce 1930 pak v 17 domech žilo 80 osadníků. Ve druhé světové válce padlo 8 mužů, což pro tak malou obec byla velká rána. Po odsunu německých obyvatel byla obec znovu osídlena, ale počet obyvatel byl sotva poloviční předválečného stavu. Začátkem padesátých let se obec definitivně vylidnila a opuštěné usedlosti začaly rychle chátrat.

Do současnosti přežil pouze dům bývalého záhorského starosty, který se začal v devadesátých letech rekonstruovat. V roce 2007 byla dokonce obnovena a vysvědcena kaplička nad Záhořím. Starou tradici poutí zde každoročně připomínají chlebomáslové slavnosti za účasti bývalých českých i německých obyvatel obce. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.80036   Délka E(X)° 12.84428 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft