Zahájí (Waldheim)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec ležela při hranici s Německem u silnice spojující Rozvadov a Pavlův Studenec. Zakladatelem vsi byl sklářský podnikatel Pavel Schürer (Schürrer), který na pozemku koupeném od císaře Rudolfa II. roku 1607 postavil sklárnu, pivovar, krčmu a obytné domy. Ves se původně Grünwald, následně Waldheim a po roce 1945 krátce Zahájí. Obec se v posledních letech své existence dělila na Přední a Zadní Zahájí. Část Předního Zahájí se zachovala na německé straně hranice. Zadní Zahájí leželo asi kilometr severovýchodně. Mezi těmito celky ležely části obce zvané Hüttenschlag a Neuweiherhäusel. V polovině 17. století bylo v Předním Zahájí 6 usedlostí. Dalších 25 poddanských rodin se uvádí v tzv. vsi Waldheim, nicméně mezi těmito osadníky jsou i lidé ze Staré Knížecí Huti či České Vsi. V polovině 18. století měla ves 37 poddanských rodin. Roku 1829 se v obci narodil český herec, režiser a výtvarník František Karel Kolár.

V roce 1930 žilo v Předním Zahájí 165 obyvatel v 27 domech. Zadní Zahájí mělo 21 domů a žilo zde 139 obyvatel. V roce 1938 v obci definitivně zanikla sklářská výroba, k čemuž přispělo i vyvlastnění majetku sklářských podnikatelů, kteří byli židovského původu. Po druhé světové válce měla obec smutný osud. Jako součást hraničního pásma byly domy v obci i okolí srovnány se zemí.

Obec dnes připomíná rybník v Zadním Zahájí a zbytky zámku (tzv. nového), který zde vystavěli Lobkovicové a v letech 1827 – 1829 zrekonstruoval Arnošt Malovec.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.70694   Délka E(X)° 12.45306 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)Zahájí (Waldheim)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft