Zadní Žďár (Hinterbrand)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Pravděpodobné založení obce se datuje k roku 1727, kdy dal majitel panství Planá hrabě František Michael Sinzendorf vypálit starý les kvůli pastvinám pro ovce. Obec se skládala ze tří částí – Přední, Střední a Zadní Žďár. Přední i Prostředni Žďár dodnes existují. Zadní Žďár, který ležel zhruba 2 kilometry západně od Prostředního Žďáru, po druhé světové válce zanikl. V druhé polovině 18. století byla obec Žďár nevelká lesní ves se dvěma rybníky. V pozdějších letech se osídlení rozšířilo o samoty Prostředního Žďáru.

V roce 1930 bylo v zadním Žďáru 14 domů, kde žilo 77 obyvatel. Po roce 1945 byli původní obyvatelé obce odsunuti a obec byla znovu osídlena. Nicméně Zadní Žďár a některé přilehlé osady, které spadaly do hraničního pásma, byly zlikvidovány.

Osadu Zadní Žďár v současnosti připomíná Mlýnský rybník a u něj kamenné zbytky mlýna. Střed obce, který byl přibližně 200 metrů východně od rybníka, připomínají staré ovocné stromy a hromady kamení.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.85639   Délka E(X)° 12.55667 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)Zadní Žďár (Hinterbrand)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft