Střeble (Ströbl)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada ležela jihozápadně od Rozvadova u Hraničního potoka. Historie osídlení místa, kde tato osada stála, je velmi dlouhé. Již v roce 1387 je v pramenech zapsáno, že na Hraničním potoce (tehdy Rehling) fungoval hamr. Roku 1461 je poprvé uváděn hamr i na místě zvaném Strebel. Nicméně v roce 1566 nejspíš hamr zanikl, protože místo je opět uváděno jako pusté. V roce 1577 obnovil Střebli waidhauský rodák Kaspar Mayer, který zde postavil dvůr, mlýn a obnovil hamr. V době třicetileté války v okolí osady proběhla jedna z největších bitev, když se zde roku 1621 střetlo 20 000 mužů protestantského velitele Ernsta Mansfelda a 13 000  mužů katolické ligy pod vedením Johanna Tillyho. Samotný dvůr v 16. až 18. století mění několikrát majitele, dokud ho roku 1773 nekoupil sklářský podnikatel Franz Koller, což byl majitel, za kterého celá lokalita zažila největší rozmach. Na Střebli se staví brusírna i rekonstruuje (staví) střebelský zámek. V roce 1784 je ve Střebli zmiňováno 11 popisných čísel. Po smrti Franze Kollera a následně i jeho syna prosperita celé lokality uvadá. V roce 1830 stálo v osadě 13 domů a žilo tu 153 obyvatel.

V roce 1921 zde v 18 domech žilo 171 obyvatel převážně německé národnosti. V roce 1934 v 19 domech bydlelo 133 lidí. Po druhé světové válce byla osada jako součást hraničního pásma zničena.

Dnes zbytky osady leží mezi starou rozvadovskou silnicí a dálnicí E50 (D5).

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • http://www.pohranici.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.64486  Délka E(X)° 12.51936 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft