Stoupa (Altpocher)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1952

Důvod zániku: hraniční pásmo

 Popis

Stoupa, nebo také Starý Pocher, patřila pod obec Česká Ves a je jednou z mnoha osad Tachovska, které vznikly v souvislosti se sklářstvím. Poválečný název osadě dala stoupa na drcení křemene pro Starou Knížecí Huť, která na místě osady stála pravděpodobně již v roce 1710, kdy byl ve Staré Knížecí Huti zahájen provoz. V druhé polovině 18. století již ke stoupě přibyly první chalupy. Po ukončení provozu ve Staré Knížecí Huti byla stoupa předělána na hospodu.

Stoupa se rozvíjela a v roce 1930 měla osada (patřila pod ní i samota Josefovo údolí) 27 domů, v nichž žilo 159 obyvatel. I pro tuto osadu se stalo po válce osudným, že se nacházela v hraničním pásmu. Osada oficiálně zanikla roku 1952 a na jejím území vznikla rota Pohraniční stráže.

Zdroj

  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.72111  Délka E(X)° 12.44944(GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft