Vítovice (Wiedowitz)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1961

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Vítovice byla osada, která se nacházela asi 2 km severozápadně od Damnova. První historická zpráva o Vítovicích je z roku 1239, kdy je uváděna jako součást kladrubského kláštera. V roce 1465 získávají osadu borští Švanberkové a mezi léty 1606 – 1711 je součástí třebelského panství, z něhož přechází na panství Trpísty, u něhož zůstává do roku 1850. V roce 1650 je uváděno v osadě 8 sedláků. Tereziánský katastr v polovině 18. století zmiňuje 9 hospodářů. V roce 1838 je ve Vítovicích uváděno 11 domů, v nichž žilo 65 obyvatel. V polovině 19. století byly Vítovice samostatnou obcí, pak správně patřily pod Damnov či Bezděkov.

V roce 1930 měli Vítovice 76 obyvatel německé národnosti, kteří žili ve 12 usedlostech. Po druhé světové válce a odsunu původního německého obyvatelstva byla osada znovu osídlena. Nicméně noví osadníci zde dlouho nevydrželi a v roce 1962 byla prohlášena osada za zaniklou.

Dnes osadu připomínají zbytky základů domů. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.80417   Délka E(X)° 12.77386 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft