Bohuslav (Wusleben)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: postupně vysídlena

Popis

Ves je poprvé zmiňována v roce 1363. Její název lze odvodit od jejího možného zakladatele Bohuslava z Krasíkova, purkrabího na Přimdě. V historických textech se objevuje pod názvy Bohuslaw, Bauslaw, v němčině Wusleben, Wuszleben, lidově Wouslum. Obec ležela na dnes již neudržované cestě mezi obcemi Hošťka u Přimdy a Labuť. V roce 1921 bylo v obci 65 usedlostí, ve kterých žilo 347 obyvatel německé národnosti. Nejbližší poštovní úřad se nacházel v Hošťce u Přimdy, lékař a četnická stanice a telegraf v Přimdě, železniční stanice ve Starém Sedlišti. Na konci druhé světové války se v blízkosti obce střetla americká armáda se zbytky německé armády. Při této přestřelce vypukl v obci velký požár, který zničil 22 usedlostí. Po těchto událostech a po vysídlení německého obyvatelstva v roce 1945 zůstala obec prakticky opuštěna (formální správa obce byla vykonávána z nedaleké obce Labuť). V roce 1949 byla obec společně s okolím proměněna ve vojenský prostor, který zde byl až do roku 1945. V současné době obec připomínají pouze zbytky základů několika usedlostí a kamenný sloup s datem 1749, který byl doplněný v roce 1990 novým křížkem. Od roku 2011 bude připomínat obec i nově zrekonstruovaný pomník svatého Jiří. 

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.70475   Délka E(X)° 12.64067 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)Bohuslav (Wusleben)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft