Schönwaldská Huť (Schönwalderhütte)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1890

Důvod zániku: konec provozu sklárny

Popis

Schönwaldská Huť je prvně zmíněna v 70. letech 18. století, kdy se v této sklárně vyrábělo tabulové a zrcadlové sklo. Nicméně roku 1781 je huť uváděna jako vyhašená. Na přelomu 18. a 19 století měl v nájmu tuto sklárnu Jan Kašpar Lenk a následně jeho syn Emanuel. V letech 1812 – 1813 opět došlo k přerušení výroby skla. V dvacátých letech 19. století dochází k obnově sklárny a jako součást této sklárny je uváděna i brusírna skla. Roku 1840 dochází vlivem povětrnostních podmínek a následném nedostatku dřeva opět k přerušení provozu. K definitivní likvidaci sklárny dochází koncem 19. století v důsledku zvýšení ceny dřeva.

Zdroj

  • Zdeněk Procházka, Sklářství v Českém Lese na Domažlicku a Tachovsku
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.72667   Délka E(X)° 12.51972 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft