Výškovice (Wischkowitz)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1974

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Obec se nacházela asi 2 kilometry severozápadně od Bezvěrova. Obec je poprvé zmiňována roku 1273 a je možné, že byla založena rytíři Výškovci, kteří založili téhož roku nedaleký Výškov. Ves až do zániku patrimoniální správy patřila k majetku blízkého premonstrátského kláštera v Teplé. V roce 1656 tvořilo ves 12 selských usedlostí. Ve stejných letech jsou v blízkosti osady popisovány vápencové lomy, které jsou i na mapách z 19. století. Začátkem 20. století se v okolí vsi začal těžit i diorit.

V roce 1930 měla osada 183 obyvatel, kteří žili ve 33 usedlostech. Po druhé světové válce a odsunu Němců byla obec znovu osídlena, nicméně noví osadníci zde dlouho nevydrželi. V roce 1960 se Výškovice staly osadou obce Michalovy Hory. Roku 1974 obec úředně zanikla úplně.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.93278   Délka E(X)° 12.80144 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)Výškovice (Wischkowitz)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft