Bažantov (Wosant)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Obec byla založena ve 14. století a rozkládala se na poloviční cestě mezi Lesnou a Pořejovem. V obci seskupené kolem charakteristické kruhové návsi je již v 16. století uváděno 32 usedlostí. V roce 1893 celá obec vyhořela.

V roce 1921 bylo v obci 53 usedlostí, kde žilo 285 obyvatel německé národnosti. V roce 1930 bylo v obci 55 usedlostí a 251 obyvatel německé národnosti. Nejbližší poštovní úřad byl v obci Pořejov. Nejbližší četnická stanice i lékař byl v bavorském Schönwaldu. Telegraf a železniční stanice v Tachově. Po roce 1945 byla obec postupně vysídlena.

V současné době obec připomínají zbytky zdí a v roce 1992 zde bývalí němečtí obyvatelé umístili velký dřevěný kříž. Za vsí na cestě do bývalého Pořejova stojí mohutná lípa, která byla vyhlášena za památný strom.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • http://www.pohranici.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.74425  délka E(X)° 12.57244 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Památný strom - lípa nad bývalým BažantovemBažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)Bažantov (Wosant)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft