Pomezná (Wittichsthal)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Pomezná byla jednou z osad obce Pavlův Studenec, která vznikla v roce 1792. Osada stála na pravé straně staré zemské silnice tzv. Zlaté cestě. V roce 1838 měla osada 21 domů, v nichž žilo 186 obyvatel. V Pomezné byly tři hostince, poštovní úřad a celnice.

V roce 1921 měla osada 175 obyvatel (173 německé národnosti), kteří zde žili v 28 usedlostech. Po druhé světové válce byla osada zničena jako součást hraničního pásma.

Na pomezí Pavlova Studence a Pomezné se dodnes zachoval Böttgerův pomník, který připomíná starostu tachovského okresu, který se zasadil o výstavbu silnice mezi Studencem a Zahájím.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • http://www.pohranici.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.80972   Délka E(X)° 12.48167 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft