Stará Knížecí Huť (Alt Fürstenhütte)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec založili patrně začátkem 18. století Lobkovicové. Poprvé je Stará Knížecí Huť v pramenech zmiňována v roce 1738, tak aby byla odlišena od nedaleké Nové Knížecí Huti. Sklárna v obci zanikla někdy v první polovině 19. století, kdy se sklářská výroba přesouvá do výhodněji umístěné Nové Knížecí Huti.

Nicméně obec konec sklářství přežila a ještě v roce 1921 zde bylo 50 usedlostí, v nichž žilo 355 obyvatel (350 německé národnosti). V roce 1938 bylo v obci pouze 134 obyvatel. Krutost druhé světové války připomíná hromadný hrob, kde jsou pohřbeny oběti pochodu smrti, které touto lokalitou směřovali do koncentračního tábora Flossenbürg. Po druhé světové válce byli němečtí obyvatelé z obce odsunuti. V blízkosti památníku obětem pochodu smrti byla zřízena pohraniční stráž, kterou po roce 1989 nahradila pohraniční policie.

Obec Stará Knížecí Huť není zcela zaniklá a dodnes existuje jako jedno z mála sídel v této řídce osídlené příhraniční krajině.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Sklářství v Českém Lese na Domažlicu a Tachovsku

  • http://turista.tachov-mesto.cz/OBCE/lesna.htm

Poloha

Šířka N(Y)° 49.72156   Délka E(X)° 12.46894 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Stará Knížecí Huť (Alt Fürstenhütte)Stará Knížecí Huť (Alt Fürstenhütte)Stará Knížecí Huť (Alt Fürstenhütte)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft