Pavlova Huť (Paulushütte)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada Pavlova Huť stála na místě bývalé sklárny, kterou založili v roce 1740 skláři Baltazar a Michael Fuchsové. Jméno sklárna převzala po obci Pavlův Studenec, na jejímž katastru byla založena. Největšího rozmachu dosáhla tato sklárna koncem 18. a začátkem 19. století. Nicméně do roku 1810 přišel tehdejší majitel sklárny o všechen majetek a tehdy byla navždy uzavřena i sklárna. V lokalitě bývalé sklárny se usadili drobní domkáři, kteří si zde pronajali pozemky. V roce 1838 bylo v obci 7 chalup, ve kterých žilo 51 obyvatel a 1 židovská rodina.

V roce 1921 bylo v osadě 12 domů, v nichž žilo 88 obyvatel. V roce 1930 měla obec 14 usedlostí, v nichž žilo 86 obyvatel. Po roce 1945 byli původní obyvatelé odsunuti a osada byla jako součást hraničního pásma zničena. V 50. letech byla u zanikající osady založena pohraniční rota Pavlova Huť.

Dnes je nejvýraznější vzpomínkou na bývalou osadu Pavlohuťský rybník. V lokalitě jsou i zbytky budov, které využívala pohraniční rota. Jméno někdejší osady dnes připomíná i stejnojmená přírodní rezervace, která do lokality zasahuje.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.78381   Délka E(X)° 12.46804 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft