Novohradský (Nowohradsky)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada ležela přibližně dva kilometry západně od Přimdy při dnes již neudržované cestě Nová Ves – Diana. Osada vznikla v roce 1788 z iniciativy tehdejšího majitele panství Velké Dvorce Františka Antonína Novohradského z Kolowrat, který přišel za svými dominikálními poddanými usazenými v tehdejší osadě Diana s návrhem, zda by nechtěli vrchnosti podstoupit své dědičné domky a pozemky a postavit si o přibližně dva kilometry od Diany domky nové. Důvodem této žádosti byl provoz a rozšíření vrchnostenské obory na Dianě. Někteří domkáři souhlasili, a tak v roce 1788 vznikla osada, která je pojmenována po svém "zakladateli". V roce 1838 už v nové osadě stálo 14 chalup.

V roce 1921 se osada skládala již ze 17 chalup, v nichž žilo 158 obyvatel (z nich 157 německé národnosti). V roce 1930 zde bylo již 23 usedlostí. Po roce 1945 a odsunu německého obyvatelstva zde žilo několik smíšených rodin, ale i ty se zakrátko odstěhovaly jinam a osada byla určena k demolici.

Dnes osadu připomíná pouze již v úvodu zmiňovaná stará cesta a zbytky základů bývalých domů. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.62764   Délka E(X)° 12.62403 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft