Pavlův Studenec (Paulusbrunn)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec ležela západně od Tachova při státní hranici a patřila katastrálně k největším obcím okresu Tachov. Obec ležela na významné tzv. Zlaté cestě směřující z Prahy na Plzeň a Norimberk. Tato cesta byla nejenom významnou kupeckou stezkou, ale jezdili tudy do Německa i čeští králové. Při své poslední cestě do Kostnice jel po této cestě i Jan Hus. Pomístní název Paulsen Prunner se objevuje již v roce 1548 a označuje studánku, která patřila nějakému Pavlovi, možná měšťanu z nedaleké německé obce Bärnau. Prvním postaveným objektem v Pavlově Studenci je usedlost panského lovčího, která zde byla vystavěna v roce 1681. Tereziánský katastr v roce 1713 uvádí v obci 17 usedlostí. Roku 1750 je zástavba Pavlova Studence zcela rozvinuta a dochází i k rozvoji osad, které správně pod Pavlův Studenec spadaly. Zdejší lidé se živili převážně prací v lese či ve sklářství. Pole zde byla velice chudá. V druhé polovině 19. století se zde rozšířila výroba perleťových knoflíků. Postupem času v regionu vznikly i knoflíkářské továrny. V roce 1838 bylo v obci již 84 domů, v nichž žilo 662 obyvatel. Na začátku 20. století se obec díky své poloze pomalu mění na turistické letovisko, což například znamená, že v obci bylo před 1. světovou válkou 7 hostinců.

V roce 1921 bylo v Pavlově Studenci 218 usedlostí, v nichž žilo 1411 obyvatel (vyjma tří Čechů všichni německé národnosti). Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se stala obec součástí hraničního pásma, což jí bylo osudné.

V současné době Pavlův Studenec připomíná pouze hřbitov a Böttgerův památník, který byl postaven jako připomínka stavby silnice z Pavlova Studence do Zahájí.  

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.78381   Délka E(X)° 12.46804 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)Pavlův Studenec (Paulusbrunn)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft