Pastvina (Helldroth)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena

Popis

V místě, kde začátkem 19. století vznikla osada Helldroth, existoval již v první polovině 17. století dvorec zvaný Unruhe (Nepokoj).Tachovské matriky z konce 17. století již uváději v této lokalitě samotu označenou Helltrath, Hölltroth a podobně. V polovině 18. století zde stál dvůr pro jalovice, který patřil ke statku Lesná. Rozvoj obce Pastvina začal v souvislosti se zánikem vrchnostenského dvora, který byl rozparcelován a jeho pozemky byly propachtovány či prodány. V roce 1815 jsou v Pastvině uvedeny tři vlastníci chalup a pozemků. Osada stála podél významné, tzv. Schönwaldské stezce, která vedla z Tachova do Waldheimu a Horní Falce. Právě při této stezce vznikla mladší část Pastviny, kterou dodnes připomíná kaple a jediná zachovalá usedlost z obce.

V roce 1921 měla obec 16 domů, v nichž žilo 92 obyvatel německé národnosti. V roce 1930 bylo v obci 17 domů a 87 obyvatel. Po roce 1945 byli původní obyvatelé odsunuti a obec zničena.

Do současnosti zůstal zachován jeden dům, ve kterém žila česko-německá rodina, která nebyla odsunuta a kaple sv. Vojtěcha, která byla postavena v roce 1887 a v roce 1995 zrekonstruována a 7. 9. 1995 vysvěcena.
 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.75894   Délka E(X)° 12.57283 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)Pastvina (Helldroth)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft