Nové Domky (Neuhäusl)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: zničena částečně

Důvod zániku: postupně vysídlena

Popis

Obec Nové Domky leží asi 2,5 km severozápadně od Rozvadova. Založení lokality je poměrně přesně doloženo. V roce 1699 připadlo lesnaté území kolem dnešní vsi k velkodvorskému panství. Prvním osadníkem byl vrchnostenský lesní V. Weigert. Kolem roku 1703 v obci již žilo 423 obyvatel.

V roce 1921 v Nových Domkách žilo v 99 usedlostech 760 obyvatel (2 české a 756 německé národnosti). Po válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a po roce 1948 se pak obec dostala do těsné blízkosti hraničních zátarasů. Toto období přežilo pouze asi 10 usedlostí (z nichž ne všechny jsou trvale obydleny) a kostel. Ten leží na jižním okraji vsi. Jde o empírovou stavbu z 40. let 19. století. Po válce byl používán jako stáj a skladiště a devastován. Vnitřní zařízení bylo zničeno úplně.

Po roce 1989 se Nové Domky staly jedním ze symbolů pádu železné opony. Dne 23. 12. 1989 se zde k symbolické likvidaci železné opony sešli tehdejší ministři zahraničí ČSFR a SRN Dientsbier a Genscher. Tuto událost dodnes připomíná památník. 

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.68719   Délka E(X)° 12.54139 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft