Nová Ves (Neudorf)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: zničena částečně

Důvod zániku: postupné vysídlování (požár)

Popis

Nová Ves je částečně zaniklá obec, která se nachází čyři kilometry od obce Třemešné. Poprvé je Nová Ves zmiňována v letech 1497–1499 v souvislosti se sporem o právo rybolovu na nedalekém jezeře Vraneč. Nová Ves bývala jednou z nejlidnatějších vesnic Tachovska. Úctyhodnou rozlohou svého katastru 2 891 ha se ještě dnes řadí na první místo, lesy z toho zabírají 2 088 ha. V r. 1788 stálo ve vsi 67 domů. 

V roce 1921 žilo v Nové Vsi ve 165 usedlostech 1221 obyvatel (z nich 1 české národnosti a 1215 německé národnosti). V roce 1930 měla obec 141 usedlostí, v nichž žilo přes 900 obyvatel. Roku 1939 obývalo ves a přilehlé samoty 1314 obyvatel. Krátce po druhé světové válce (12. 4. 1946), ještě než byli odsunuti původní němečtí obyvatelé, vypukl v obci veliký požár, který zničil, s vyjímkou asi 14 usedlostí, celou obec. Z této události se již obec nevzpamatovala. Krátce po požáru bylo ze vsi odsunuto původní německé obyvatelstvo. Malá část vyhořelých objektů je dnes sice opravena, ale původní velikosti a významu již obec nikdy nedosáhne.

V současné době zde žije kolem 50 stálých obyvatel.  

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  •  http://turista.tachov-mesto.cz/OBCE/tremesne.htm

Poloha

Šířka N(Y)° 49.62842   Délka E(X)° 12.64692 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft