Mýto (Mauthdorf)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: postupně vysídlena (zhruba polovina objektů stále stojí)

Popis

Obec se nachází přibližně 3 kilometry západně od Tachova. První písemná zmínka pochází teprve z r. 1555, svým založením je ale starší. Již od 16. století se v okolí Mýta připomínají vápencové lomy, v nichž se pálilo kvalitní vápno. V 19. století se tu těžil stavební kámen. Staré lomy jsou zachovány u přehrady Lučina, zčásti jsou zatopeny vodou. Mýtský mlýn západně od vsi pochází z r. 1788. U něho roste chráněný strom   javor klen (obvod 406 cm, výška 20 m, stáří cca 150 let) – jeden z nejmohutnějších exemplářů v Českém lese. Naproti mlýnu přes potok jsou zbytky svobodnického dvora Hollinghof založeného ve středověku a opuštěného na konci 19. století. V roce 1890 žilo v obci ve 43 usedlostech 268 obyvatel.

V roce 1921 žilo v obci ve 46 usedlostech 236 obyvatel (z toho 232 německé národnosti). V roce 1930 měla obec 246 obyvatel. Po druhé světové válce a odsunu původních obyvatel se již nikdy nepodařilo obec zcela dosídlit.

V současné době žije v Mýtě cca 20 obyvatel a bývalá obec je dnes osadou města Tachov.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.79436   Délka E(X)° 12.58050 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft