Lučina (Sorghof)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1974

Důvod zániku: zatopena přehradou Lučina

Popis

Obec Lučina ležela při jížním okraji dnešní stejnojmené přehrady. Na katastru i v místě obce původně stálo několik vrchnostenských dvorů, které později vystřídaly průmyslové provozy – železárna, sklárna, hamry a brusírny skla. Teprve na konci 18. století zde podél silnice z údolí Mže k obci Milíře vznikla vesnice. V roce 1838 má obec 40 popisných čísel včetně průmyslových budov.

V roce 1921 je v obci 88 a v roce 1940 pak 86 popisných čísel. Největší rozvoj obec zaznamenala na počátku 19. století, když zde byla vystavěna železárna. V šedesátých letech devatenáctého století byla v obci postavena sklárna, která fungovala až do roku 1904. V roce 1921 žilo v obci Lučina 628 obyvatel, z nichž se 625 hlásilo k německé národnosti. Po druhé světové válce byli němečtí obyvatelé odsunuti (z původních obyvatel zůstala v obci pouze česko-německá rodina majitelů hostince Kreuzwirthaus, což je jedna z mála usedlostí, která se z obce dochovala dodnes) a obec doosídlily Češi. Zánik obce předznamenala stavba v letech 1971–1974.

Do současnosti se z obce dochoval již výše zmíněný hostinec Na křižovatce a Mýtský mlýn, u kterého stojí boží muka od kameníka Georga Böhma. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Vítaný host

Poloha

Šířka N(Y)° 49.80744   Délka E(X)° 12.56894 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)Lučina (Sorghof)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft