Nová Huť (Neuhütte)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada byla tvořena několika částmi, které byly roztroušené na lukách u dvou rybníků na Hraničním potoce, nad dnes také zaniklou vsí Hraničky. Název osady vznikl kolem roku 1771 při číslování místních usedlostí, nicméně osídlení osady je prvně zmiňováno již v roce 1596. Název osady připomíná sklářskou huť, jejíž označení se časem změnilo a ustálilo na Kollerova Huť.

V roce 1921 měla osada 13 usedlostí, v nichž žilo 111 lidí (110 německé a jeden české národnosti). Roku 1930 tu bylo 14 usedlostí. Osada, opuštěná po válce, zanikla v 50. letech při budování hraničního pásma, jehož zátarasy procházely její východní částí. Dodnes zůstaly zachovány výrazné zříceniny jedné usedlosti a patrné základy některých dalších.

Zdroj

  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.69889   Délka E(X)° 12.50722 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft