Mlýnské Domky (Mühlhäuseln)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada se nacházela v lukách cca 1,5 km jižně od Nové Vsi nalevo od silnice do Železné. Osadě daly jméno dva mlýny, Dolní mlýn a Horní mlýn, které sloužily především sedlákům z Nové Vsi. Osadu prvně zmińuje tzv. tereziánský katastr, který v polovině 18. století uvádí v lokalitě osady jeden mlýn. V okolí mlýna bylo v té době několik rybníků a pár usedlostí. V katastru z roku 1838 je zaznamenán Dolní mlýn s vlastním rybníkem a v jeho blízkosti i Horní mlýn se zděnou budovou a mlýnským rybníkem. Od Horního mlýna napravo je v katastru z roku 1838 zachyceno 6 dřevěných staveb nazývaných Mühlhäusel.

V roce 1930 bylo v osadě 20 usedlostí. Osada byla rozbořena v padesátých letech minulého století. V současné době osadu připomíná cesta, dva rybníky a pozůstatky Dolního mlýna.

Zdroj

  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.61486   Délka E(X)° 12.64144 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft