Mílov (Mühlloh)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1980

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Mílov byla osada, která patřila pod město Přimda. Tato osada byla v minulosti jakási "průmyslová zóna" Přimdy, neboť zde protékal jediný potok přimdského katastru, který mohl být využit jako zdroj energie pro místní mlýny. Osada je prvně zmiňována v roce 1540, kdy Švamberkové, majitelé Přimdy, odprodali mlýn (Lohmühl) v místě osady měšťanu Wenzlu Schmidtovi. V roce 1576 kupuje mlýn Hans Thomas Waldvogel. Berní rula z roku 1654 uvádí v osadě 4 chalupníky a 2 tzv. zahradníky. Tereziánský katastr zmiňuje v Mílově k roku 1757 dva mlýny po jednom kole a 2 mlýny po dvou kolech a jedné stoupě. V osadě tehdy žilo 66 lidí, kteří patřili pod duchovní správu přimdské fary. V roce 1838 Sommerova Topografie uvádí v osadě 19 domů, v nichž žilo 125 obyvatel. Zdejší mlýny mají i svá jména (Obermühle, Obere Brandelmühle, Untere Brandelmühle, Herrenmühle). V osadě byla i cihelna.

V roce 1921 měl Mílov 26 usedlostí, v nichž žilo 163 obyvatel (všichni německé národnosti). V roce 1930 se počet obyvatel snížil na 144 (27 usedlostí). Mimo jiné zde stály 4 mlýny, 2 hospody, myslivna a ovčín. Po druhé světové válce převážná část osady zanikla, zůstaly pouze objekty při silnici do Rozvadova.

Úředně osada zanikla k 1. 7. 1980.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovska

Poloha

Šířka N(Y)° 49.67167   Délka E(X)° 12.65556 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft