Milkov (Milikau)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1960 - 1970

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada ležela na planině nad soutokem Podhájského potoka a potoka Hadovky necelé dva kilometry od Domaslavi. Nejstarší zmínky o obci jsou již v kladrubských falsech hlásících se k roku 1115 a 1186. Konkrétní údaje o osadě se objevují v soupisu poddaných podle víry z roku 1651, podle kterého v obci tehdy stála 1 usedlost, kterou obýval sedlák Mathes Habala se svou rodinou. Roku 1656 uvádí Berní bula dvě usedlosti sedláků Matěje Halbera a Jana Schrotta. Důvodem zániku obce byla patrně třicetiletá válka. Později byla obnovena, ale nikdy se již výrazně nerozvinula. Tereziánský katastr uvádí, že v polovině 18. století zde stály 4 usedlosti.

V roce 1921 žilo v Milkově 46 obyvatel (všichni německé národnosti) v sedmi usedlostech. V roce 1938 se již uvádí pouze 5 usedlostí a 25 obyvatel. Ještě v roce 1950 v Milkově v deseti domech žilo 20 obyvatel. Kolem roku 1964 odtud odešli poslední obyvatelé a v sedmdesátých letech osada zanikla.

Místo, kde osada stála, je rozpoznatelné podle sedmi stromů, které byly zasazeny po jejím obvodu.

Zdroj

  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.88611   Délka E(X)° 12.57244 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft