Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thomaschlag)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1970 - 1980

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

První zmínka o obci se objevuje v roce 1391. Původní název obce byl Domaslav, později Německá Domaslav, německy Deutsch Thomaschlag (Tomášova Paseka). V roce 1848 je poprvé uváděna pod názvem Německé Domaslavičky. Obec byla nejprve pod vrchnostenskou správou premonstrátského kláštera v Teplé, v roce 1576 byla většina vsi koupena k plánskému panství tehdy v držení Šliků, stejně jako nedaleké obce Boněnov a Hostíčkov. Až do zrušení podanství patřila obec k plánskému panství. V době největšího rozkvětu na konci 18. století v ní žily dvě stovky lidí, několik rodin se hlásilo k české národnosti. Obyvatelé se živili zemědělstvím, pár horníků nepravidelně pracovalo v nedalekých dolech na vzácné kovy. Ve vsi stály čtyři velké statky.

V roce 1921 bylo v obci 25 domů, v nichž žilo 142 obyvatel německé národnosti. V roce 1930 žilo v obci 129 lidí ve 26 usedlostech. Po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel zůstalo v obci pouze 19 usedlostí, v nichž žilo 55 lidí. Nedaleké doly byly zavřené a pole převzaly státní statky, což s odchodem původních obyvatel způsobilo, že obec rychle upadala. Úředně byla zrušena v roce 1974.

Dnes náletová zeleň zakrývá zbytky domů, dobře rozeznatelné jsou jen pozůstatky čtyř statků, které byly likvidovány jako poslední. V místě je možné spatřit už jen dva neudržované rybníčky a vyvrácený kamenný podstavec zničeného křížku.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Historický průvodce č. 14 Tachovsko a Plánsko

  • http://www.chodovaplana.cz/

Poloha

Šířka N(Y)° 49.92583   Délka E(X)° 12.84056 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..Domaslavičky/Tomášova Paseka (Deutsch Thoma..

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft