Kulm (Kolm)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Poprvé je osada připomínána roku 1593. Ve 2. polovině 16. stol. zde pracovala sklárna. Zanikla pravděpodobně v pol. 17. stol., na jejím místě vznikl dvůr. V 18. století přibyla ještě hájovna.

Dvůr i severněji stojící hájovna byly opuštěny po roce 1945, dnes z nich zbývají pouze dobře patrné ruiny, stejně jako z pohodnice, nacházející se pod soustavou rybníků. Soustava několika drobných rybníčků na Lesním potoce a jeho přítocích v těsném jižním sousedství zaniklého Kolmského dvora byla založena majiteli panství Lesná (Schönwald) ve 20. letech 20. stol. pro produkci pstruhové násady. Čtyři z nich mají svá vlastní jména – Anenský, Mulcerův, Honzův a Tetřeví (jediný staršího data na mapách malovaný již v 1. pol. 19. stol.), dalších několik drobných je bezejmenných. Dnes hospodářsky nevyužívány. Osadu dodnes připomíná také Lesní kaplička Kulmské Matky boží.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.72747   Délka E(X)° 12.54531 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft