Krasíkov (Schwanberg)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: 

Popis

První zmínka o osadě je z r. 1227, později se dostává do vlastnictví Švamberků, kteří na kopci nad ní zakládají své rodové sídlo, hrad Švamberk. Osada ležela přímo na úpatí hradního kopce (právě tato část po roce 1945 zcela zanikla), náležel k ní hospodářský dvůr s pivovarem při silnici v sedle mezi hradem a protilehlou Ovčí horou.

V roce 1921 se osada skládala z 15 usedlostí, ve kterých žilo 131 obyvatel (5 české a 126 německé národnosti). Po druhé světové válce byli z obce odsunuti němečtí obyvatelé a osada postupně zanikla.

V současnosti je Krasíkov i hrad Švamberg jedním ze symbolů Mikroregionu Konstantinolázeňsko a místní občanská sdružení i samospráva postupně hledají cesty k rekonstrukci hradu i okolí. Mimo jiné se zde každoročně pořádají Slavnosti jablek.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.88040   Délka E(X)° 12.93530 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft