Kollerova Huť (Kollerhütte)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: 

Popis

Osada Kollerova Huť ležela severovýchodně od obce Jedlina pod Mysliveckým vrchem. Sklárnu zde v roce 1764 založil skelmistr Franz Koller. Vystřídali se zde sklářští podnikatelé z rodu Dannhoferů, Lenků a Blochů. Provoz byl definitivně ukončen roku 1894. Na konci 2. světové války zde stálo několik chalup, vyhlášená výletní hospoda a hájovna č.p. 13.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.71944   Délka E(X)° 12.50778 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft