Josefovo Údolí (Josefsthal)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Josefsthal byla osada, která se nacházela přibližně dva kilomentry západně od obce Stará Knížecí Huť. Osada vznikla vedle brousírny a leštírny skla, jež byla založena v roce 1788. Do roku 1945 patřila osada pod správu obce Česká Ves. Po druhé světové válce osada jako součást hraničního pásma zanikla.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.mavlast.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.74425   Délka E(X)° 12.57244 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft