Dolní Plezom (Unter Plesau)

Okres: Tachov

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1990 - 2000

Důvod zániku: postupné vysídlování (od 1945)

Popis

Obec Plezom je prvně zmíněna v roce 1115 v kronice Kladrubského kláštera. Od roku 1186 je obec v majetku Kladrubského kláštera. Za doby husitských válek obec zpustla. Roku 1576 byl Plezom jako pustá ves připojen k třebalskému statku. Na místě původního Plezomu následně vznikly Plezomy tři – Dolní, Střední a Horní. Dolní Plezom byl pod tímto názvem zmíněn poprvé v roce 1788. Dolní Plezom měl vlastní samosprávu od roku 1850 do roku 1861, kdy přechází pod správu obce Ošelín. Ve dvacátých letech minulého století bylo v obci 13 usedlostí, v nichž žilo 73 obyvatel německé národnosti. V roce 1937 Dolní Plezom opět získává vlastní samosprávu až do roku 1963, kdy obec znovu přešla pod správu Ošelína. Mezi lety 1980 – 1990 byl Dolní Plezom pod správou obce Svojšín. V devadesátých letech zase spadá pod obec Ošelín, nicméně v této době zde již nikdo nežije a obec fakticky zaniká. V současné době bývalou obec připomíná pouze budova bývalého statku, která je v dezolátním stavu.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.oselin.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.76200   Délka E(X)° 12.83906 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)Dolní Plezom (Unter Plesau)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft