Janov (Johannesdorf)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po r. 1945

Důvod zániku: postupné vysídlování

Popis

Částečně zaniklá osada Janov se nachází při silnici I/21 jihovýchodně 2 km od obce Kočov, pod jejiž správu spadá. Podle tereziánského katastru vznikla ves r.1686 na pozemcích plánského panství.

V roce 1838 měla 14 usedlostí. V roce 1921 bylo v osadě 13 usedlostí, v nichž žilo 83 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla osada dosídlena jen částečně. Velkou ranou pro osadu bylo vybudování přeložky silnice I/21, kvůli které byla zlikvidována část zástavby osady. Dnes tvoří osadu dvě usedlosti a zemědělské stavení. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.79520   Délka E(X)° 12.75599 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft