Jalový Dvůr (Galtenstallung)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Jalový Dvůr ležel asi 2 km jižně od Broumova, jehož byla osada místní částí. Dvůr vznikl kolem roku 1760, při něm později osada. Stál zde také lovecký zámeček postavený v 19. století chodovoplánskou vrchností.

V roce 1921 bylo v osadě 16 domů, v nichž žilo 78 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a osadu se již (vzhledem k blízkosti hraničního pásma) nepodařilo znovu osídlit. V 50. letech byly usedlosti zbořeny kromě zámečku, který ještě nějakou dobu užívala Pohraniční stráž, i ten však byl do poloviny 60. let zbořen.

Dnes bývalé osídlení připomínají pouze terénní nerovnosti a pomník z r. 1906, připomínající zakoupení okolních lesů městem Planou, který se nachází západně nad osadou na křižovatce lesních cest.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.87764   Délka E(X)° 12.58514  (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft