Hraničná (Hermannsreith)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1955

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada vznikla jako část starší a dosud existující německé vsi Hermannsreith, která se v 18. století „rozšířila” na české území.

V roce 1921 měla osada 23 domů, ve kterých žilo 129 obyvatel (z nichž bylo 110 německé národnosti). Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se stala osada součástí hraničního pásma. Díky tomu byla naprosto srovnána se zemí. V současnosti českou část obce Hermannsreith nepřipomíná vůbec nic.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.83142   Délka E(X)° 12.47631 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

 

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft