Hraničky (Reichenthal)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Na místě osady Hraničky byla v roce 1716 založena sklárna, kterou do těchto míst přesunul Jan Václav Novohradský z osady Diana. Nedlouho potom, a to r. 1730, zahájila v reichenthalském údolí provoz vrchnostenská železárna s několika hamry. Železo se zde zpracovávalo až do r. 1866. Pak panství objekty prodalo a nový majitel zde po přebudování objektů vyráběl sklo až do r. 1938.

V roce 1921 měla osada, která patřila pod obec Přimda, 42 usedlostí, ve kterých žilo 340 obyvatel (z nichž dva se hlásili k české národnosti a 337 k německé národnosti). V roce 1938 žilo v Hraničkách 344 obyvatel. Po druhé světové válce byli němečtí obyvatelé odsunuti a osada se stala součástí hraničního pásma, což znamenalo její zánik.

Dnes Reichenthal připomínají tři mohutné lípy při silnici na bývalé návsi, pod které po roce 1990 umístili bývalí rodáci vysoký dřevěný kříž. Západně odtud ve svahu nad údolím se ukrývá v křoviskách pomník obětem 1. světové války. Severozápadně u břehu Mlýnského rybníka stávala kaple z roku 1856. Dnes zůstávají sutiny skryté v křoví, podobu kaple přibližuje obrázek umístěný sem rodáky bývalé vsi.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.69450   Délka E(X)° 12.51306 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft