Horní Víska (Oberdörfles/Ober-Dörfles)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po roce 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po 1945

Popis

V roce 1900 žilo v osadě 44 lidí v devíti usedlostech. V roce 1921 se osada skládala z 9 usedlostí, ve kterých žilo 54 obyvatel německé národnosti. Do roku 1950 patřila osada pod obec Stan. V dalších letech zanikla jako osada obce Lestkov. Dnes osadu připomínají zbytky sklepů a studní u bývalých domů. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)

Poloha

Šířka N(Y)° 49.85800   Délka E(X)° 12.80362 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft