Hlupenov (Neuhäsel)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: postupný zánik po 1945

Důvod zániku: postupně vysidlována

Popis

První zmínka o obci se objevuje již k roku 1115 v tzv. kladrubských falzech. Tyto zakládající listiny kladrubského kláštera jsou opisy starších listin pořízené v první polovině 13. století, ale jejich obsahu je historiky obecně důvěřováno. Popisovaná ves či osada je v listinách výslovně zmiňována jako Glupenouo, tedy Hlupenův dvůr. Ve 13. století zmínky o obci mizí. Teprve v roce 1788 je připomínána osada Neuhäusel, kterou založili němečtí osadníci v souvislosti s pozemkovou reformou po zrušení kladrubského kláštera.

V roce 1921 se osada skládala ze šesti usedlostí, ve kterých žilo 29 obyvatel německé národnosti. Po roce 1945 bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto a osada téměř zanikla.

Do současnosti se zachovaly dvě původní usedlosti, které byly přestavěny na rekreační účely. V roce 2001 bylo v Hlupenově evidováno 7 adres a dva trvale žijící obyvatelé.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • Zdeněk Procházka, Historický průvodce č. 14 Tachovsko a Plánsko
  • http://www.pohranici.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.73417   Délka E(X)° 12.84333 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft