Hamerské Domky (Büchsenhammer)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 

Důvod zániku: 

Popis

V roce 1921 bylo v osadě 11 domů. V roce 1930 bylo v osadě 11 domů a v nich žilo 36 obyvatel. Osada patřila pod správu obce Halže.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.halze.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.83531   Délka E(X)° 12.56628 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft