Háje (Leierwinkel)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada ležela jihozápadně od Tachova mezi St. Knížecí Hutí a Jedlinou. Založena byla až koncem 18. století.

V roce 1921 bylo v obci 29 usedlostí, ve kterých žilo 204 obyvatel (německé národnosti). Po druhé světové válce a odsunu původních německých obyvatel už Háje osídleny nebyly. Z osady zůstaly do současnosti tři domy, které jsou využívány k rekreačním účelům.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - II. Tachovsko
  • Zdeněk Procházka, Historický průvodce č. 14 Tachovsko a Plánsko
  • http://www.pohranici.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.71528   Délka E(X)° 12.47472 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)Háje (Leierwinkel)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft