Frauentál (Hochofen)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada ležela při staré silnici E50 z Přimdy na Rozvadov západně asi 300 metrů od hráze Václavského rybníka. Poprvé je zmiňována v pozemkových knihách r.1726 pod názvem Hochofen (Vysoká pec). Na místě budoucí osady se již od roku 1725 zpracovávala železná ruda z nedalekých dolů v Zirkwaldu (u Rozvadova). V roce 1838 pracovaly ve Fraunetálu 2 vysoké pece, 7 tyčových hamrů, 2 hamry na železné pruty a 1 hamr na plech a provoz na pocínování plechů. Železárna zaměstnávala přes 70 lidí. Provoz železárny byl zastaven r. 1872, kdy se již do země dováželo lacinější anglické zboží. Ve Frauentálu se poté přešlo na výrobu skla. Zrcadlové sklo se zde vyrábělo až do roku 1925.

V roce 1929 je Frauentál uváděn v Chytilově místopise pouze jako skupina chalup. Po druhé světové válce stejně jako mnoho dalších osad a obcí zůstal Frauentál po odsunu německého obyvatelstva neosídlen a zanikl.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Historický průvodce č. 14 Tachovsko a Plánsko
  • http://www.primda.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.67328    Délka E(X)° 12.60700 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft