České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada  

Rok zániku: 1945-1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada se nacházela přímo na státní hranici naproti dodnes existující bavorské obci Neudorf. Osada je prvně zmiňována již v roce 1838. V roce 1921 žilo v osadě 258 obyvatel ve 26 usedlostech (248 německé národnosti). Osada patřila pod dnes již také neexistující obec Česká Ves. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva bylo jen několik zájemců, kteří zde chtěli žít. Začátkem padesátých let byla osada srovnána se zemí, neboť se nacházela v hraničním pásmu. Dnes již tuto osadu nepřipomíná nic.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.71167   Délka E(X)° 12.43667 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)České Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft