Březí (Pirkau)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: postupně od 1945 

Důvod zániku: částěčně zachováno (3 domy)  

Popis

Obec se nachází na silnici z Tachova do Chodského Újezda. Prvně je připomínána v Tachov- ském urbáři roku 1555. Z let 1632–1643 (třicetiletá válka) se zachoval soupis škod, které v obci způsobili Švédové – 149 zlatých. Nicméně škody způsobené císařskou armádou byly mnohem vyšší – 1094 zlatých.

V roce 1930 bylo v obci 23 domů, ve kterých žilo 121 obyvatel (v roce 1939 bylo v obci 28 do- mů, ve kterých žilo 108 obyvatel). Odsun německého obyvatelstva a zřízení vojenského cvi- čiště na okraji obce způsobilo postupný zánik obce.

V současnosti jsou v Březí tři domy, jedna chalupa a sedm stálých obyvatel.  

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.83944   Délka E(X)° 12.63611 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

         

 

 

 

Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)Březí (Pirkau)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft