Caltov (Zaltau)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku: 

Důvod zániku: 

Popis

Východně od Plané nad Kosím potokem stávala tvrz Caltov, která je poprvé zmiňována v roce 1379. Název calta (houska, druh chleba) podle některých údajů pochází z erbu původních pánů z Kamenné Hory. Díky výhodné poloze tvrze bylo možno pozorovat každý pohyb v širokém okolí a střežit danou lokalitu. Tvrz zanikla za třicetileté války. Zdivo z tvrze bylo použito jako stavební materiál pro novou stejnojmennou obec, jejímž základem byl caltovský hospodářský dvůr. Berní bula uvádí Caltov jako novou ves v roce 1654. V polovině 18. století jsou ještě v Caltově uváděni pouze 4 hospodáři, ovčák a mlynář, ale už v roce 1838 je uváděno 11 domů a 66 obyvatel. Tento stav se výrazně nezměnil ani o sto let později. V roce 1921 bylo v Caltově stále 11 domů a 61 obyvatel německé národnosti. Caltov byl osadou obce Kříženec. Nejbližší telegraf a četnická stanice byla v Michalových horách. Na poštu a železniční stanici chodili obyvatelé Caltova až do Plané u Mariánských lázní. Po druhé světové válce osada zanikla. Do dnešní doby z osady zůstala pouze kaple, která byla v devadesátých letech minulého století zrekonstruována majitelem nedaleké chaty. Nad kaplí jsou zbytky zdí bývalého vrchnostenského dvora č.p.1. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Historický průvodce č. 14 Tachovsko a Plánsko
  • http://www.hamelika.cz/obce/CALTOV/CALTOV.htm

Poloha

Šířka N(Y)° 49.87806   Délka E(X)° 12.80639 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft