Boreček (Wandermühle)

Okres: Tachov

Kategorie: Osada

Rok zániku

Důvod zániku

Popis

Osada je uváděna údajně od roku 1608, podle ověřených zpráv až v roce 1713. Na konci 18. století byly v osadě čtyři usedlosti. V roce 1921 bylo v osadě 11 usedlostí, ve kterých žilo 35 obyvatel německé národnosti. Osada patřila pod obec Bor u Tachova, kde byla i nejbližší pošta, četnická stanice, telegraf i nejbližší železniční stanice. Ještě v roce 1945 měla osada 12 usedlostí, nicméně v dalších letech osada postupně zanikala.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Historicko - turistický průvodce č. 4 Stříbrsko a Borsko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.69556   Délka E(X)° 12.76111 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft