Žernovník (Schirnik)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Obec Žernovník patřila k farnosti v Dolním Jamném, kde se též nacházela pošta. Stranou od Žernovníku ležely dva mlýny - Dolní a Horní Horův mlýn. Obec byla postupně vysídlena po roce 1945. V současné době je Žernovník částí obce Bezvěrov, je zde evidováno 22 adres. Žádný obyvatel zde však nežije trvale.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • matrika Bezvěrska

Poloha

Šířka N(Y)° 49.97597   Délka E(X)° 13.01656 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft